Kantonrechter Delft 15-03-2001 (Van der Windt), JAR 2001, 71


Ontbinding gewichtige redenen. Ontbinding gewichtige redenen verzoek werknemer. Schadeloosstelling (C=2). Dienstwoning.

Zie voor de complete uitspraak JAR 2001, 71.

Een werkgever en een werknemer verzoeken over en weer ontbinding van hun arbeidsovereenkomst. Aanleiding is dat de werknemer op enig moment heeft laten weten problemen te hebben met de managementstijl van zijn direct leidinggevende, B. In een telefoongesprek hierover heeft de werknemer vervolgens, aldus de naast hogere leidinggevende, S., gezegd ontslag te nemen. De werknemer betwist ontslag te hebben genomen. Hij vindt dat de werkgever onzorgvuldig heeft gehandeld en verzoekt om toekenning van een hoge vergoeding alsmede om het recht om nog twee jaar te mogen blijven wonen in de woning in Frankrijk die de werkgever voor hem heeft gehuurd in verband met zijn werk aldaar. De kantonrechter ontbindt de arbeidsovereenkomst. Ten aanzien van een toe te kennen vergoeding overweegt de rechter dat de werkgever in diverse opzichten niet als een goed werkgever heeft gehandeld. Hij heeft een toegezegde salarisverhoging niet doorgevoerd. Verder heeft hij niet op juiste wijze gereageerd op werknemers klacht over zijn direct leidinggevende (de werknemer werd direct teruggebeld bij welk gesprek de bewuste leidinggevende meeluisterde) en had de werkgever, als de werknemer toen daadwerkelijk heeft laten weten dat hij ontslag wilde nemen, hem in een deugdelijk gesprek op de gevolgen daarvan moeten wijzen. Kwalijk is voorts dat de werkgever zich na het mislukken van schikkingsonderhandelingen weer op de beweerdelijke opzegging door de werknemer heeft beroepen, de loonbetaling heeft stopgezet en hem heeft gesommeerd zijn woning binnen twee maanden te verlaten. Dit alles brengt mee dat aan de werknemer een vergoeding toekomt berekend met toepassing van correctiefactor 2. Verder kent de kantonrechter bij wijze van vergoeding aan de werknemer het recht toe om nog zes maanden in de huurwoning in Frankrijk te blijven wonen zodat hij van daaruit rustig een andere baan en huis kan zoeken. Voor toekenning van werknemers vordering tot vergoeding van buitengerechtelijke kosten ad NLG 30.000,-- is in de ontbindingsprocedure geen plaats, aldus de kantonrechter. De werknemer kan ter zake eventueel een aparte procedure starten

Verder lezen
Terug naar overzicht