Kantonrechter Delft 26-07-2001 (Van der Windt), JAR 2001, 177


Ontbinding gewichtige redenen. Habe nichts exceptie. Ziekte (reïntegratieplan). Schadeloosstelling (C=1).

Zie voor de complete uitspraak JAR 2001, 177.

De werkgever verzoekt ontbinding van de arbeidsovereenkomst van de werknemer (56 jaar, 22 jaar in dienst, salaris NLG 6.114,-- bruto per maand) omdat hij zijn bedrijfsactiviteiten gaat staken wegens aanhoudende verliezen. Bovendien is de verhouding tussen partijen verstoord. Hij biedt geen vergoeding aan. De werknemer is sinds begin 2001 situationeel arbeidsongeschikt. De kantonrechter stelt allereerst vast dat de werkgever ontvankelijk is in zijn verzoek ondanks het feit dat een niet geheel deugdelijk reïntegratieplan is overgelegd. Reïntegratie zal immers niet aan de orde zijn, gelet op de bedrijfsbeëindiging en de verstoorde verhouding tussen partijen. Ontbinding is onontkoombaar nu de onderneming wordt gestaakt. Anders dan de werkgever stelt, rechtvaardigt zijn deplorabele financiële situatie echter niet dat aan de werknemer geen vergoeding wordt toegekend. Daarbij is van belang dat de toekenning in beginsel los dient te worden gezien van de vraag of de werkgever deze uiteindelijk ook zal kunnen betalen. Dit zou anders kunnen zijn als voldoende aannemelijk zou zijn dat de aanspraak op de vergoeding tot faillissement zou leiden. Dit is echter niet het geval. Er is thans toch reeds sprake van een deconfiture en de toekenning van een vergoeding zal daaraan niets veranderen, behoudens de omstandigheid dat de schuldenlast nog hoger zal uitvallen. Daar komt nog bij, aldus de kantonrechter, dat niet goed valt in te zien waarom de werkgever niet gesteund zou kunnen worden door de overige vennootschappen binnen het concern (een familiebedrijf), zoals al sinds 1997 is gebeurd. Dit geldt temeer nu die andere vennootschappen in de afgelopen jaren klaarblijkelijk miljoenen aan (vermogens)winst hebben kunnen maken. Eén en ander rechtvaardigt toekenning aan de werknemer van een vergoeding (van NLG 218.000,-- bruto) op basis van de neutrale kantonrechtersformule

Verder lezen
Terug naar overzicht