Kantonrechter Delft 29-06-2000 (Geerars), Prg. 2000, 5541


Vakvereniging. Arbeidstijd (vierploegendienst). CAO.

Een werkgever hanteert in strijd met de CAO een vierploegensysteem. De vakvereniging is echter bereid onder zekere financiële voorwaarden akkoord te gaan met de vierploegendienstregeling. Als de werkgever daarover niet wenst te onderhandelen, vordert de vakvereniging stopzetting van de vierploegendienst. De kantonrechter is met de werkgever van mening dat de vakvereniging onvoldoende heeft getracht door middel van overleg met de werkgever de vierploegendienst stop te zetten en dat de vakvereniging steeds heeft aangegeven akkoord te kunnen gaan onder zekere financiële voorwaarden. Nu de vakvereniging met haar vordering iets fundamenteel anders nastreeft dan zij in overleg heeft proberen te bereiken, beroept de werkgever zich terecht op art. 3:305a BW en de kantonrechter verklaart de vakvereniging derhalve niet-ontvankelijk in haar vordering.

Verder lezen
Terug naar overzicht