Kantonrechter Den Helder 17-05-2001 (Van Vollenhoven), Prg. 2001, 5688


Reiskosten. Verrekening.

Een werknemer komt na verhuizing verder van zijn werk te wonen en dient ter vergoeding van zijn reiskosten een aangepaste declaratie in. Na ondertekening door een leidinggevende vindt dienovereenkomstig uitbetaling plaats. De werkgever draait 13 weken later de situatie terug en houdt de teveel uitbetaalde reiskosten in op het loon van de werknemer. Volgens het personeelsboek komt een werknemer die verder weg gaat wonen in principe niet voor een aangepaste reiskostenvergoeding in aanmerking. De werknemer vordert vervolgens betaling van het ten onrechte ingehouden loon. De kantonrechter acht de bepaling in het personeelsboek onduidelijk, omdat niet wordt aangegeven hoe de werknemer wel voor een aangepaste reiskostenvergoeding in aanmerking komt. Deze onduidelijkheid komt in principe voor risico van de werkgever. De werknemer had echter in dit geval niet kunnen volstaan met het inleveren van de vervoersbriefjes en het uitbetalen niet mogen opvatten als een akkoord gaan met de hogere reiskosten. De betalingen zijn aldus onverschuldigd gedaan en de werkgever is terecht overgegaan tot inhouding op het loon. De kantonrechter wijst de vordering af

Verder lezen
Terug naar overzicht