Kantonrechter Deventer 18-01-2001 (Fikkers), JAR 2001, 31


Aansprakelijkheid werkgever. Bedrijfsongeval.

Zie voor de complete uitspraak JAR 2001, 31.

In het filiaal waar de werknemer werkzaam is werd de code voor vermoedelijke winkeldiefstal omgeroepen. De werknemer spoedde zich naar de kassa en botste hierbij met zijn knie tegen een winkelwagentje waarbij hij knieletsel opliep. De werknemer stelt de werkgever aansprakelijk, omdat de alarmcode tot hem was gericht. Hij werd aangemoedigd tot handelen, terwijl hij niet is opgeleid tot FHV-er (filiaal hulpverlener). De werkgever ontkent dat hij de werknemer heeft aangemoedigd tot handelen. Niemand is verplicht op de code te reageren. De kantonrechter gaat ervan uit dat de werknemer niet tot FHV-er was opgeleid, aangezien dit niet of niet voldoende is weerlegd door de werkgever. De kantonrechter oordeelt dat indien zou komen vast te staan dat de alarmcode was gericht tot de werknemer en indien hij uit de oproep had mogen begrijpen dat zijn komst dringend gewenst was, dan dient de werkgever uit te leggen waarom haar geen onzorgvuldigheid kan worden verweten. Hij heeft de werknemer immers de FHV-opleiding niet laten volgen en door hem dan toch in te schakelen in zulke situaties een risico geschapen voor een grotere kans op ongevallen. Het gaat erom dat de mate van de normale in acht te nemen voorzichtigheid door de aard van de oproep, en met name de dringendheid ervan, vermindert en daarvan draagt in die situatie eerder de werkgever dan de opgeroepen werknemer het nadeel. Mocht de werkgever erin slagen te bewijzen dat de oproep niet tot de werknemer was gericht, dan valt moeilijk te zien met welke maatregelen een ongeval als dit te voorkomen zou zijn

Verder lezen
Terug naar overzicht