Kantonrechter Deventer 20-03-2003 (Boele), Prg. 2003, 6055


Gefixeerde schadevergoeding. Ontslag op staande voet.

Een thans 25-jarige taxichauffeur (ruim twee jaar in dienst, eerst op afroep en later op basis van een verlengde arbeidsovereenkomst voor een jaar, salaris € 1.270,53 bruto per maand) wordt op staande voet ontslagen na een incident met voetgangers, dat hij zijn werkgever niet heeft gemeld. De werknemer is al eerder schriftelijk gewaarschuwd wegens regelmatig te laat komen en onbereikbaarheid tijdens nachtdiensten. Ook zou de werknemer niet of niet tijdig zijn rittenstaten hebben ingeleverd en zijn ritopbrengsten niet volledig hebben afgedragen. De werknemer beroept zich op de onregelmatigheid van het ontslag en vordert de gefixeerde schadevergoeding (€ 1.921,03). De werknemer stelt het incident wel gemeld te hebben en de rittenstaten en opbrengsten niet tijdig te hebben kunnen inleveren vanwege europroblemen met de afstortapparatuur en zijn onregelmatige diensten. De kantonrechter is van oordeel dat, nu de werkgever de toedracht van de werknemer over het incident niet bestrijdt, de lezing van de werknemer juist is en het ontslag op staande voet ten onrechte op de lezing van de werkgever is gebaseerd. Vast staat dat de werknemer is aangesproken op zijn functioneren, hetgeen schriftelijk is bevestigd en waarbij is gewaarschuwd voor ontslag. Vast staat ook dat de werknemer hiertegen niet heeft geprotesteerd. Met betrekking tot de verantwoording van de ritten en de opbrengsten overweegt de kantonrechter dat de werkgever een zwaarwegend organisatorisch en financieel belang heeft bij het tijdig inleveren van de rittenstaten en de afdracht van de gelden. De werknemer heeft dit ook erkend en zijn eis verminderd met € 193,91: het bedrag waarover hij geen juiste verantwoording heeft gegeven. Ook heeft de werknemer erkend dat hij 12 treintaxibonnen niet heeft afgedragen. De kantonrechter stelt vast dat de werknemer zich bij herhaling, ondanks uitdrukkelijke aanmaning en waarschuwing, niet heeft gehouden aan zijn zwaarwegende plicht zich te verantwoorden over zijn ritten en opbrengsten. Dit levert een dringende reden op voor ontslag op staande voet. Het ontslag is dus terecht gegeven en er is geen reden de gefixeerde schadevergoeding toe te wijzen.

Verder lezen
Terug naar overzicht