Kantonrechter Deventer 26-10-1999, Prg. 1999, 5371 (De Vries), JAR 1999, 263


Ontbinding gewichtige redenen. Rekest civiel.

Zie voor de complete uitspraak JAR 1999, 263.

Een werknemer meldt tijdens de ontbindingsprocedure niet dat hij een andere baan heeft en de kantonrechter ontbindt de arbeidsovereenkomst met een vergoeding. De werkgever verzoekt de kantonrechter bij rekest civiel de beschikking te herroepen en de arbeidsovereenkomst te ontbinden zonder vergoeding. De kantonrechter is van oordeel dat de werknemer tijdens de mondelinge behandeling had moeten mededelen dat hij vooruitzicht had op een andere baan. Er was namelijk al sprake van een door de nieuwe werkgever getekend arbeidscontract, dat de werknemer slechts behoefde te aanvaarden. Nu de werknemer niet voldaan heeft aan zijn spreekplicht, dient de beschikking te worden herroepen en wel ten aanzien van de vergoeding. Voor het overige blijft de beschikking in stand. Overigens behoeft over het verzoek niet te worden beslist omdat partijen een regeling zijn overeengekomen.

Terug naar overzicht