Kantonrechter Dordrecht 07-03-2002 (Crommelin), JAR 2002, 267


Bedrijfsongeval.

Zie voor de complete uitspraak JAR 2002, 267.

De werknemer is een ongeval overkomen toen hij als bestuurder van een door de werkgever beschikbaar gesteld busje in de vroege ochtend met twee collega's vanuit hun woonplaats Alblasserdam naar hun werk in het oosten van het land (Markelo) reed. De werknemers zouden daar installatiewerk gaan verrichten. Dat werk deden zij destijds één dag per week in opdracht van een aannemer. De bedrijfsauto werd bij toerbeurt bestuurd door de werknemer en zijn collega's. Het busje is op de bewuste dag op de verkeerde weghelft beland en daardoor frontaal tegen een uit de tegenovergestelde richting komende personenauto gebotst. De bestuurder van de personenauto is daardoor overleden en de werknemer is ernstig gewond geraakt. De financiële gevolgen van het ongeval waren voor alle inzittenden gedekt door een WA-verzekering, behalve voor de werknemer die als chauffeur het ongeval heeft veroorzaakt. De werknemer stelt de werkgever voor zijn schade aansprakelijk. De werkgever stelt zijn zorgplicht niet te hebben geschonden en is voorts van mening dat de werknemer bewust roekeloos heeft gehandeld. De kantonrechter stelt vast dat onderhavige zaak grote raakvlakken vertoont met het arrest Vonk/Van der Hoeven (HR 12-01-2001, RvdW 2001, 31, JOL 2001, 26, NJ 2001, 253, JAR 2001, 24, Rechtspraakoverzicht Arbeidsrecht 2001, blz. 9). Na verwijzing door de Hoge Raad is in die zaak aansprakelijkheid aangenomen op grond van de door de Hoge Raad genoemde factoren (de werknemer moest per busje naar het werk; hij was verplicht bij toerbeurt te chaufferen; de financiële gevolgen van het ongeval waren alleen voor hem niet gedekt; de dagelijkse omgang met auto's leidt licht tot onvoorzichtigheid; geen opzet of bewuste roekeloosheid). Deze factoren zijn ook aanwezig in onderhavige zaak. Dat sprake is van bewuste roekeloosheid is niet aangetoond. Daarvoor is vereist dat de werknemer zich kort voor het ongeval het gevaar van een botsing heeft gerealiseerd. Het feit dat de werknemer mogelijk ongeveer 95 kilometer per uur reed waar hij 80 mocht, kan niet worden aangemerkt als bewuste roekeloosheid. De werkgever is derhalve ex art. 7:611 BW aansprakelijk voor de schade van de werknemer.

Verder lezen
Terug naar overzicht