Kantonrechter Eindhoven 02-10-2000 (Otterdijk), Prg. 2000, 5562


Ontbinding gewichtige redenen (disfunctioneren). Schadeloosstelling (C=2).

Een werkgever verzoekt ontbinding van de arbeidsovereenkomst van een verkoopster op grond van disfunctioneren. De werkneemster is na een arbeidsovereenkomst voor een half jaar voor onbepaalde tijd in dienst getreden en anderhalve maand later op non-actief gesteld. Volgens de werkgever is de werkneemster ondanks de topdrukte met vakantie gegaan, heeft zij orders verkeerd uitgevoerd, geweigerd overwerk te verrichten en heeft zij bovendien geklaagd over haar te lage salaris. De werkneemster stelt dat zij door de werkgever is benaderd om bij hem in dienst te komen en dat zij salarisverhoging heeft gekregen toen zij voor onbepaalde tijd in dienst trad. Zij stelt in overleg met de werkgever vakantie te hebben opgenomen. Toen zij wilde praten over meer samenwerking kreeg zij allerlei verwijten alsmede de opmerking dat ze onvoldoende functioneerde. De kantonrechter is van oordeel dat de snelheid waarmee de werkneemster op straat is gezet ongehoord is. De werkneemster kreeg per 1 juli 2000 een contract voor onbepaalde tijd en een salarisverhoging en is in die maand twee weken op vakantie geweest. Aangezien werkneemster op 14 augustus 2000 op non-actief is gesteld zou haar disfunctioneren in ongeveer vier weken moeten zijn opgekomen. Het door de werkneemster geïnitieerde gesprek had eigenlijk van de werkgever moeten uitgaan, waarbij de werkneemster gewezen had moeten worden op haar fouten en waarbij gelegenheid tot verbetering zou moeten zijn geboden. Kennelijk heeft de werkgever bij aanname van de werkneemster onvoldoende onderzocht of zij de werkgever als bedrijfsleider zou kunnen vervangen. Volgens de kantonrechter is er sprake van een onoverbrugbaar verschil van mening en het is niet verbazingwekkend dat de werkneemster niet meer terug wil. De kantonrechter ontbindt de arbeidsovereenkomst met een vergoeding gebaseerd op correctiefactor 2 (NLG 7.128,-- bruto).

Verder lezen
Terug naar overzicht