Kantonrechter Eindhoven 10-08-1999, JAR 1999, 183 (Van Otterdijk)


Ontbinding gewichtige redenen. Ziekte (geen noodzaak reïntegratieplan). Schadeloosstelling.

Zie voor de complete uitspraak JAR 1999, 183.

Een werkgever verzoekt (pro forma) ontbinding van de arbeidsovereenkomst van een werknemer, bijna een half jaar in dienst, op bedrijfseconomische gronden. De werkgever heeft het bedrijf van de werkgever waar werknemer voordien werkzaam was, na faillissement grotendeels overgenomen en de werknemer vervolgens in dienst genomen. De werknemer meldt zich ziek. Naar aanleiding van het inhoudelijk verweer van de werknemer vult de werkgever zijn verzoek aan. De werknemer beroept zich op niet-ontvankelijkheid van de werkgever, nu geen reïntegratieplan is overgelegd. De kantonrechter is van oordeel dat dit ook niet vereist is omdat het verzoek is ingediend voordat de werknemer ziek werd. De kantonrechter is voldoende overtuigd van de noodzaak tot beëindiging van het dienstverband, waarbij er geen enkele reden is voor een vergoeding. De werkgever heeft de werknemer geheel onverplicht in dienst genomen, de financiële situatie is slecht en de werknemer is bovendien nog geen half jaar in dienst. Omdat de werkgever aanvankelijk wel een vergoeding heeft aangeboden, kent de kantonrechter deze (NLG 3.040,-- bruto) toe.

Verder lezen
Terug naar overzicht