Kantonrechter Emmen 20-12-2002 (Lafleur), Prg. 2003, 6002, JAR 2003, 24


Ontbinding gewichtige redenen. Opzegging. Zwangerschap.

Zie voor de complete uitspraak JAR 2003, 24.

De werkgever verzoekt ontbinding van de arbeidsovereenkomst van de werkneemster omdat het kantoorpand waar de werkneemster als telefoniste/receptioniste werkte, met ingang van 1 januari 2003 wegens reorganisatie alleen nog gebruikt zal worden als vergaderruimte voor managers en de taken die de werkneemster vervulde zullen komen te vervallen. De werkneemster is zwanger. Volgens de verklaring van de verloskundige zal de bevalling vermoedelijk plaatsvinden op 30 januari 2003. Het zwangerschapsverlof van de werkneemster is ingegaan op 19 december 2002 en zal vermoedelijk eindigen op 14 april 2003. De werkneemster stelt dat tijdens dit verlof en ook tijdens de zes weken na afloop ervan een opzegverbod geldt. Dit dient ook in de ontbindingsprocedure door te werken. De kantonrechter stelt vast dat de werkgever onweersproken heeft gesteld dat het ontbindingsverzoek niet samenhangt met een opzegverbod als bedoeld in art. 7:685 lid 1 BW. Daarom moet ervan worden uitgegaan dat dit juist is. Nochtans moet bij de beantwoording van de vraag of het ontbindingsverzoek voor inwilliging vatbaar is, rekening worden gehouden met het opzegverbod van art. 7:670 lid 2 BW. In dat verband is relevant dat dit artikel bepaalt dat de opzegverboden van art. 7:670 BW niet gelden indien de opzegging geschiedt wegens beëindiging van de werkzaamheden van de onderneming of van het onderdeel daarvan waarin de werknemer werkzaam is, doch het verbod tot opzegging om die reden expliciet gehandhaafd is voor de werknemer die zwangerschapsof bevallingsverlof geniet. Het ontbindingsverzoek van de werkgever is daarom niet toewijsbaar. Daar komt bij dat het belang van de werkneemster bij behoud van haar dienstverband groter is dan het belang van de werkgever bij ontslag, omdat, indien de werkneemster na afloop van haar verlof nog arbeidsongeschikt zou zijn, ook dan nog een opzegverbod zal blijven gelden.

Verder lezen
Terug naar overzicht