Kantonrechter Enschede 02-12-2002 (Valk), JAR 2003, 2


Ontbinding gewichtige redenen. Schadeloosstelling.

Zie voor de complete uitspraak JAR 2003, 2.

De werkgever verzoekt ontbinding van de arbeidsovereenkomst van de werknemer – 44 jaar, 21 jaar in dienst – primair vanwege een dringende reden en subsidiair vanwege een wijziging van omstandigheden. De werkgever voert daartoe aan dat de werknemer met een aantal mobiele telefoons met grote regelmaat naar zijn vriendin in Finland heeft gebeld, terwijl hij daarvoor geen toestemming had. De extra kosten van deze gesprekken bedragen ruim € 4.800,-- over een periode van vier maanden. De werknemer erkent het gebeuren, maar voert aan dat hij gezegd heeft de kosten voor zijn rekening te zullen nemen. Hij heeft de afgelopen twee jaar echtscheidingsproblemen gehad en heeft in juni 2002 in Helsinki zijn vriendin leren kennen. Verder wijst hij erop dat hij 21 jaar goed heeft gefunctioneerd. De kantonrechter is van oordeel dat het gebeuren niet goed is te praten. Dit geldt ook voor het feit dat de werknemer de gesprekken eerst heeft getracht te verdonkeremanen en pas op een moment dat hij met de feiten werd geconfronteerd, opening van zaken heeft gegeven. Niettemin is er naar het oordeel van de kantonrechter geen dringende reden voor ontbinding van de arbeidsovereenkomst, gelet op het feit dat de werkgever op de hoogte was van de echtscheidingsproblematiek en van de vriendin in Finland en vanwege de omstandigheid dat de werknemer 21 jaar goed heeft gefunctioneerd. Wel is sprake van een wijziging van omstandigheden die ontbinding rechtvaardigt. Voorstelbaar is dat de werknemer een paar keer zozeer in de wolken heeft geleefd dat hij spontaan zijn vriendin heeft gebeld met een telefoon van de werkgever. Daaraan moet echter vrij snel een einde komen. In het onderhavige geval heeft de werknemer steeds weer op die wijze gebeld in plaats van zelf een mobiele telefoon aan te schaffen. Gelet hierop en op het feit dat de werknemer een en ander niet uit zichzelf heeft gemeld, is daarbij geen grond voor het toekennen van enige vergoeding.

Verder lezen
Terug naar overzicht