Kantonrechter Enschede 03-02-2000 (Vos), Prg. 2000, 5426


CAO. Vakantie (ADV-dagen) (niet-genoten).

Een verkoper met een arbeidsovereenkomst voor een jaar (tot 31 december 1999), vordert na einde dienstverband uitbetaling van niet-opgenomen ADV-dagen (NLG 2.641,36 bruto). De werknemer beroept zich op de CAO en stelt dat hij vanwege zijn arbeidsongeschiktheid zijn ADV-dagen niet heeft kunnen opnemen. De werkgever stelt dat op grond van de oude CAO ADV-dagen niet in geld konden worden uitgekeerd en dat de nieuwe CAO pas algemeen verbindend is verklaard op 26 december 1999. De kantonrechter is van oordeel dat nu beide partijen geen partij waren bij de CAO, deze dus pas geldt vanaf 26 december 1999. Van belang is hoe de betreffende bepaling dient te worden uitgelegd. In dit geval kon de werknemer zijn ADV-dagen wegens arbeidsongeschiktheid niet opnemen voor einde dienstverband. Gezien de nieuwe CAO valt er wel wat te zeggen voor uitbetaling van de resterende dagen. De meest elegante oplossing is het ADV-saldo te delen en de werkgever de helft te laten uitbetalen. De kantonrechter geeft partijen de gelegenheid een schikking te treffen.

Verder lezen
Terug naar overzicht