Kantonrechter Enschede 15-10-1999, JAR 1999, 240 (Vos)


Ontbinding gewichtige redenen (te late terugkeer van vakantie).

Zie voor de complete uitspraak JAR 1999, 240.

Een werkgever verzoekt ontbinding van de arbeidsovereenkomst van een bijna 40-jarige werknemer, 12 jaar in dienst, naar aanleiding van het na zijn vakantie niet op het werk verschijnen. Bovendien is de werknemer als gevolg van spanning en problemen met collega's al eerder schriftelijk gewaarschuwd. De werknemer stelt dat hij als gevolg van staking onder het vliegtuigpersoneel niet eerder uit Suriname kon terugkeren. De problemen die hij met collega's zou hebben gehad, vloeiden voort uit zijn huwelijksproblemen, maar nu zou hij alles weer op de rails hebben. De kantonrechter overweegt dat ondanks dat voor de werkgever kennelijk de maat vol was, de werknemer na zijn terugkeer gewoon tot zijn werk is toegelaten. Waarschijnlijk heeft de werkgever onmiddellijk een ontbindingsverzoek ingediend om een ziekmelding (die prompt kwam) voor te zijn. Twijfelachtig is of de late terugkeer uit Suriname de werknemer kan worden verweten. Hoewel lijnvluchten wel worden uitgevoerd, is het verdedigbaar dat de werknemer, gezien zijn inkomen, de eerstvolgende charter heeft geboekt. De kantonrechter is van oordeel dat de werknemer een laatste kans moet worden gegund om zich waar te maken. Het ligt echter voor de hand dat bij een eerstvolgend incident de werkgever een nieuw ontbindingsverzoek zal indienen dat door de kantonrechter zal worden toegewezen. De kantonrechter wijst het verzoek af.

Verder lezen
Terug naar overzicht