Kantonrechter Enschede 16-02-2001 (De Groot), Prg. 2001, 5636


Ontbinding gewichtige redenen. Ziekte. Schadeloosstelling (C=1).

Een werkgever verzoekt ontbinding van de arbeidsovereenkomst van een 22-jarige administratief medewerkster (twee jaar in dienst, salaris NLG 2.080,-- bruto per maand) wegens een verstoorde arbeidsverhouding. De werkgever biedt een vergoeding aan van twee maandsalarissen (C=1). Twee reïntegratiepogingen in overleg met de Arbo-dienst en begeleiding door de maatschappelijk werkster hebben niet het beoogde resultaat van werkhervatting gehad. De werkneemster verzoekt in geval van ontbinding een vergoeding gebaseerd op C=2. De kantonrechter is van oordeel dat de werkgever zich voldoende heeft ingespannen om reïntegratie een succes te laten worden. Het aanbod van lichtere werkzaamheden kan gezien de psychische klachten van de werkneemster de werkgever niet worden aangerekend. Bovendien mag van de werkneemster wel enige flexibiliteit verwacht worden. Daarnaast speelt ook een rol dat de werkneemster een verklaring heeft ondertekend dat zij niet gemotiveerd is en naar ander werk zoekt. Ook heeft zij ter zitting verklaard dat de werkgever best veel heeft gedaan. De kantonrechter acht in dit geval een vergoeding gebaseerd op C=1 op zijn plaats

Verder lezen
Terug naar overzicht