Kantonrechter Enschede 17-03-1999, Prg. 1999, 5154 (Valk)


Ontbinding gewichtige redenen. Ziekte (reïntegratieplan vereist). Ontbinding wanprestatie.

Een werkgever verzoekt ontbinding van de arbeidsovereenkomst van een arbeidsongeschikte werknemer, primair op grond van wanprestatie en subsidiair op grond van gewijzigde omstandigheden. De werkgever legt geen reïntegratieplan over omdat het verzoek primair is gegrond op art. 7:686 BW. De kantonrechter overweegt dat hoewel bij ontbinding op grond van art. 7:686 BW geen reïntegratieplan is vereist, de werkgever toch niet ontvankelijk is in zijn primaire verzoek nu een dergelijke vordering bij dagvaarding aanhangig moet worden gemaakt en niet bij verzoekschrift. Met betrekking tot het subsidiaire verzoek ex art. 7:685 BW is de werkgever niet ontvankelijk wegens het niet overleggen van een reïntegratieplan.

Verder lezen
Terug naar overzicht