Kantonrechter Enschede 27-11-1998, Prg. 1999, 5092 (Vos)


Ontbinding gewichtige redenen. Ontbinding gewichtige redenen verzoek werknemer. Ziekte. Schadeloosstelling.

Een 42-jarige arbeidsongeschikte maatschappelijk werkster (acht jaar in dienst, salaris NLG 2.471,50 op basis van een 24-urige werkweek) verzoekt ontbinding van de arbeidsovereenkomst op grond van een verstoorde arbeidsverhouding. Ook de werkgever meent dat er geen basis is voor verdere samenwerking en verzoekt eveneens, voor het geval de werkneemster het verzoek intrekt, ontbinding van de arbeidsovereenkomst. De werkneemster, die een jaar na de start van een bepaald project arbeidsongeschikt is geworden, stelt dat de werkgever onzorgvuldig heeft gehandeld door de arbeidstherapie in het kader van reïntegratie te doen mislukken. De kantonrechter acht het niet aannemelijk dat de werkneemster arbeidsongeschikt is geworden door de werkomstandigheden in het project. Hij vindt de eis van de werkgever dat voor het welslagen van de arbeidstherapie, het project zal worden afgemaakt, niet onredelijk. Dat de werkneemster tijdens de arbeidstherapie indringend is bekritiseerd is echter niet gerechtvaardigd, omdat men tijdens die fase geen normale arbeidsprestatie mag verwachten. Wellicht ook heeft de werkneemster gezien haar relatief geringe mentale weerbaarheid te snel afgehaakt. Onder deze omstandigheden acht de kantonrechter, een vergoeding van NLG 7.500,-- bruto passend, daarbij overwegende dat in dit bijzondere geval de kantonrechtersformule geen aanknopingspunt biedt voor het vaststellen wat billijk is.

Verder lezen
Terug naar overzicht