Kantonrechter Gouda 07-09-2000 (Hage), Prg. 2000, 5575


Concurrentiebeding.

Een keukenverkoopster (salaris NLG 5.813,-- bruto per maand inclusief provisie van NLG 3.000,-- per maand) treedt na beëindiging van de arbeidsovereenkomst voor een half jaar in dienst bij een concurrent in de functie van vestigingsmanager (salaris NLG 6.500,-- bruto per vier weken exclusief eindejaarsuitkering). De ex-werkgever vordert verbod van overtreding van het concurrentiebeding op verbeurte van een boete van NLG 10.000,-- vermeerderd met NLG 1.000,-- per dag dat de overtreding voortduurt. De ex-werkgever stelt dat het belang van het concurrentiebeding ligt in het hanteren van een geheel nieuw verkoopconcept. Bovendien zou de werkneemster twee ex-collega's hebben bewogen bij de ex-werkgever te vertrekken. De werkneemster wijst op haar aanzienlijke positieverbetering, op het ontbreken van een geografische beperking in het concurrentiebeding en op het recht op vrije arbeidskeuze. Zij bestrijdt de collega's te hebben benaderd en vordert in reconventie vernietiging respectievelijk matiging van het concurrentiebeding. De kantonrechter is van oordeel dat de werkgever onvoldoende aannemelijk heeft gemaakt dat de werkneemster beschikt over specifieke kennis van het verkoopconcept, die niet ook via een derde kan worden verkregen. Bovendien is deze niet van belang aangezien de verkoop van beide werkgevers zich richt op verschillende regio's. De stelling van het benaderen van de twee ex-collega's houdt geen verband met het belang van het concurrentiebeding. Tegenover het geringe belang van de ex-werkgever staat de aanzienlijke positieverbetering van de werkneemster. Daarnaast speelt de korte duur van het dienstverband een rol. De kantonrechter wijst de vordering van de werkgever af en die van de werkneemster toe.

Verder lezen
Terug naar overzicht