Kantonrechter Gouda 14-12-2000 (Hage), Prg. 2001, 5635


Competentie. Concurrentie (nevenwerkzaamheden). Wederzijds goedvinden. Geheimhoudingsbeding. Boete(beding).

Een voetbalscout (transferbemiddelaar) bij de Vereniging voor Contractsspelers wordt op staande voet ontslagen. In een vaststellingsovereenkomst wordt dit ontslag omgezet in een ontslag met wederzijds goedvinden. Daarnaast wordt overeengekomen dat er een accountantsonderzoek komt naar de betalingen voor de nevenwerkzaamheden van de werknemer. De ontvangen bedragen zullen als schadevergoeding aan de werkgever worden afgedragen. Op straffe van een boete van NLG 100.000,-- komen de werknemer en de werkgever strikte geheimhouding over de regeling overeen. Naar aanleiding van een geschil over het accountantsonderzoek en het geheimhoudingsbeding sluiten partijen een tweede vaststellingsovereenkomst met daarin opgenomen de tekst van de mededeling, die partijen desgevraagd zullen geven aan de media. De werkgever laat zich echter in een radio- en televisie-interview, naar aanleiding van een persbericht in de krant, geheel anders uit over de neveninkomsten van de werknemer. De werknemer vordert een verklaring voor recht dat de werkgever het geheimhoudingsbeding heeft geschonden en veroordeling tot betaling van de verbeurde boete (NLG 1.000.000,--). De werkgever stelt dat er geen sprake is van schending van het geheimhoudingsbeding, maar dat hij door publicatie in de krant tot reactie in de media is gedwongen. De werkgever stelt dat er sprake is van bedrog omdat de werknemer neveninkomsten van ruim NLG 3.000.000,-- heeft ontvangen in plaats van de door hem opgegeven NLG 800.000,--. De werkgever vordert in reconventie een verklaring voor recht dat de werknemer tekort is geschoten in de nakoming van de vaststellingsovereenkomst en dat een beroep op het geheimhoudingsbeding in strijd is met de redelijkheid en billijkheid. Daarnaast vordert de werkgever terugbetaling van de door de werknemer behaalde winst. De kantonrechter acht zich bevoegd omdat beide vaststellingsovereenkomsten de arbeids- overeenkomst betreffen. Hij komt tot de conclusie dat partijen met de tweede vaststellings- overeenkomst een nieuw geschil over de hoogte van de neveninkomsten hebben willen uitsluiten door finale kwijting overeen te komen zonder dat de omvang van de neveninkomsten was vastgesteld. Er is dus geen sprake van bedrog en de vordering van de werkgever moet worden afgewezen. Met betrekking tot de schending van het geheim- houdingsbeding is de kantonrechter van oordeel dat er slechts sprake is van drie overtre- dingen en dat de uitlating van de werkgever slechts een reactie is op de publicatie in de krant. Niet aannemelijk is dat deze reactie extra schade heeft toegebracht en bovendien is toegevoegde waarde van de uitlatingen beperkt. De kantonrechter matigt de boete tot NLG 25.000,--

Verder lezen
Terug naar overzicht