Kantonrechter Gouda 20-09-2001 (Hage), Prg. 2001, 5781


Ontbinding gewichtige redenen. Overgang onderneming. Ziekte.

De eigenaar van een eenmanszaak doet zijn bedrijf over aan een andere onderneming en treedt daar vervolgens in dienst op basis van een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd tegen een bruto salaris van NLG 44,70 per uur. De werknemer raakt acht maanden na de overname arbeidsongeschikt en komt een jaar later in de WAO. Kort daarvoor is een aanvullende overeenkomst op de overnameovereenkomst tussen de werkgever en de werknemer gesloten inzake het continueren van de lopende arbeidsongeschiktheidsuitkering met aanvullende WAO-gat verzekering. Tevens is een pro-forma ontbinding van de arbeidsovereenkomst overeengekomen. Op grond daarvan verzoekt de werkgever thans ontbinding van de arbeidsovereenkomst omdat herstel van de werknemer niet meer te verwachten is. Volgens de werknemer houdt de werkgever zich niet aan zijn verplichtingen uit de aanvullende overeenkomst, in ruil waarvoor de werknemer wilde meewerken aan de pro-forma procedure. Hij verzoekt de kantonrechter het ontbindingsverzoek af te wijzen en vordert voor het geval de arbeidsovereenkomst wordt ontbonden een verklaring voor recht dat de werkgever zijn verplichting dient na te komen en subsidiair een vergoeding. De kantonrechter stelt vast dat het geschil eigenlijk de uitvoering van de aanvullende overeenkomst betreft. Zowel de werkgever als de werknemer willen dit geschil beslechten in de ontbindingsprocedure die zich daarvoor niet leent. Daartoe dient een dagvaardings- procedure te worden aangespannen. Aangezien er geen sprake is van gewijzigde omstandigheden (er bestaat al jaren een slapend dienstverband) wijst de kantonrechter het verzoek af

Verder lezen
Terug naar overzicht