Kantonrechter Gouda 26-11-1998, Prg. 1999, 5126 (Hage)


Ontbinding gewichtige redenen. Schadeloosstelling (afwijking pro forma).

De functie van een 44-jarige kantinemedewerkster, zeven jaar in dienst, salaris NLG 1.671,58 bruto per maand op basis van een 25-urige werkweek, komt te vervallen. De werkgever gaat verhuizen en in de nieuwe bedrijfshuisvesting is de catering uitbesteed. Er is geen andere passende functie. De werkgever verzoekt ontbinding van de arbeidsovereenkomst met een met de werkneemster overeengekomen vergoeding van NLG 7.500,-- bruto. De kantonrechter overweegt ten aanzien van de vergoeding dat deze sterk afwijkt van het bedrag dat op basis van de neutrale kantonrechtersformule zou zijn toegekend (NLG 16.250,-- bruto). De werkgever heeft de werkneemster (die niet werd bijgestaan) hierop niet gewezen noch een rechtvaardiging gegeven voor de aanzienlijke afwijking. De kantonrechter ontbindt de arbeidsovereenkomst en stelt, gebruikmakend van zijn discretionaire bevoegdheid, de vergoeding vast op NLG 16.250,-- bruto.

Verder lezen
Terug naar overzicht