Kantonrechter Groningen 06-04-2000 (Breemhaar), JAR 2000, 140


Loon (functiewaardering). CAO.

Zie voor de complete uitspraak JAR 2000, 140.

In de CAO van de handelsvaart is bepaald dat bij het dienstdoen op een groter schip na zekere tijd inschaling in een hogere loongroep plaatsvindt. De vakvereniging FWZ en een werknemer vorderen een verklaring voor recht dat dit niet beschouwd moet worden als een promotie in de zin van de CAO omdat daar het gevolg van zou zijn dat bepaalde diensttijdtoeslagen (die gekoppeld zijn aan de duur van het hebben van een bepaalde rang) zouden vervallen. De kantonrechter stelt voorop dat voor de uitleg van de CAO de bewoordingen daarvan gelezen in het licht van de gehele CAO doorslaggevend zijn en op grond van de tekst deelt de kantonrechter het standpunt van de vakvereniging en de werknemer. Uit de CAO en het reglement blijkt immers dat er onderscheid wordt gemaakt enerzijds tussen rangen/functies en anderzijds tussen loongroepen.

Verder lezen
Terug naar overzicht