Kantonrechter Groningen 13-09-2000, 02-10-2000 (Dijkers), NJ 2001, 27


Ontbinding gewichtige redenen. Ziekte (geen reïntegratieplan overgelegd).

Een werkgever waarschuwt zijn werknemer, die gedurende vier jaar goed gefunctioneerd heeft, voor het regelmatig te laat komen. Ondanks de hulp die de werkgever aanbiedt (maatschappelijk werk en financiële faciliteiten) blijft de werknemer te laat komen of komt hij in het geheel niet opdagen. Als de werknemer vervolgens niet verschijnt bij de bedrijfsarts na daartoe diverse keren te zijn opgeroepen, staakt de werkgever de loonbetaling en verzoekt ontbinding van de arbeidsovereenkomst. De kantonrechter acht de werkgever ontvankelijk in zijn verzoek ondanks dat er geen getoetst reïntegratieplan is overgelegd. Gezien het feit dat de verklaring van het Lisv pas na tweeënhalve maand is afgekomen, zou het vasthouden aan de eis van een reïntegratieplan de toegang tot de rechter onaanvaardbaar belemmeren. De kantonrechter overweegt dat aangezien de werknemer eerst goed functioneerde, er sprake zou kunnen zijn van een ernstige psychische stoornis. Omdat deze stoornis niet is gesignaleerd door de maatschappelijk werker van de Arbo-dienst, noch door de huisarts, acht de kantonrechter een deskundigenonderzoek op zijn plaats. Nadat onderzoek inderdaad heeft aangetoond dat er sprake is van een ernstige psychische stoornis, wijst de kantonrechter het verzoek af

Verder lezen
Terug naar overzicht