Kantonrechter Haarlem 04-07-2003 (Baas), JAR 2003, 189


Directeur. Goed werkgeverschap. Ontbinding gewichtige redenen. Schadeloosstelling.

Zie voor de complete uitspraak JAR 2003, 189.

De werkgever verzoekt ontbinding van de arbeidsovereenkomst van de werknemer, ruim 12,5 jaar in dienst, laatstelijk als bestuurder bij een door de werkgever mede opgerichte joint venture, 55 jaar oud, salaris € 9.779,16 per maand. In november 2002 heeft de werkgever een e-mail ontvangen van iemand die zich aanduidde als "Karel Klokkenluider", waarin de werknemer ervan beschuldigd werd zich in te laten met een oplichter, W.L., en daarmee een bedrijf op te richten in alarmsystemen. De werkgever heeft vervolgens onderzoek laten doen door twee integriteit-consultants. In februari 2003 is de werknemer van dit onderzoek op de hoogte gesteld. Op 26 maart 2003 is de werknemer door de aandeelhoudersvergadering van de joint venture ontslagen als statutair directeur. Thans verzoekt de werkgever ontbinding van de arbeidsovereenkomst. Daartoe stelt hij onder meer dat de werknemer onvoldoende informatie heeft verstrekt over zijn adviseurschap bij W.L. en daaraan teveel tijd in werktijd heeft besteed. De werknemer bestrijdt de hem gemaakte verwijten. De kantonrechter stelt vast dat de werknemer zijn adviseurschap bij W.L. heeft gemeld bij de werkgever en dat niets is aangevoerd dat tot de conclusie kan leiden dat de werkgever door het adviseurschap schade heeft geleden. De werknemer heeft gemotiveerd betwist dat hij gespreksgegevens van derden heeft laten opstellen. Hij heeft daarbij aangegeven dat dit kan worden nagegaan aan de hand van de lijsten van ingekomen post. De werkgever heeft dit verweer echter niet onderzocht. Daarom is het gestelde ongeoorloofde handelen van de werknemer niet aangetoond. Met de werknemer is de kantonrechter van oordeel dat de wijze waarop de werkgever is omgesprongen met zijn privacy bij het onderzoek niet getuigt van goed werkgeverschap. Het gedurende maanden registreren van de nummers waar de werknemer mee belde, ook privé, is volledig buiten alle proporties en een ernstige aantasting van het privé-leven van de werknemer en zijn gezin. De kantonrechter is bovendien van oordeel dat er geen enkele noodzaak bestond, nu het onderzoek handelen van de werknemer in het verleden betrof, dit zo lang voor hem geheim te houden. De kantonrechter ontbindt de arbeidsovereenkomst wegens de verstoorde verhoudingen tussen partijen. Daarbij kent de kantonrechter aan de werknemer een vergoeding toe van € 509.450,-- met daarnaast de kwijtschelding van renteloze leningen tot een bedrag van € 14.667,--. Dit laatste is gerechtvaardigd, aldus de kantonrechter, nu door de ontbinding de door de werknemer ontvangen opties komen te vervallen, hetgeen met zich meebrengt dat er voor niets loonbelasting voor die opties is afgedragen. De daarvoor aangegane leningen dienen niet meer voor rekening van de werknemer…

Verder lezen
Terug naar overzicht