Kantonrechter Haarlem 15-02-2002 (Mellema), JAR 2002, 55


Ontbinding gewichtige redenen (bezoek kinderpornosites onder werktijd). Schadeloosstelling (geen).

Zie voor de complete uitspraak JAR 2002, 55.

Tijdens de late dienst van de werknemer (42 jaar, 21 jaar in dienst, salaris NLG 5.890,05 bruto per maand) op 29 november 2001 is de computer van de Authority Officers, waarvan de werknemer er één is, vastgelopen. Toen een medewerker de oorzaak hiervan trachtte te achterhalen, bleek dat met de betreffende computer kinderpornosites waren bezocht. In een gesprek op 3 december 2001 heeft de werknemer toegegeven dat hij regelmatig dergelijke sites bezocht. Na dit gesprek is de werknemer geschorst. Bij schrijven van 6 december 2001 is de werknemer op staande voet ontslagen. De volgende dag heeft hij hiertegen bezwaar gemaakt. De werkgever verzoekt thans ontbinding van de arbeidsovereenkomst, primair vanwege een dringende reden en subsidiair wegens een verandering van omstandigheden. De kantonrechter wijst het beroep op een dringende reden af. Daartoe overweegt de kantonrechter dat bij het beoordelen van een ontslag op staande voet alle omstandigheden moeten worden meegewogen, waaronder het twintigjarige probleemloos verlopen dienstverband van de werknemer. Bovendien is in dit verband van belang dat niet is gebleken dat de werknemer zijn taak als Authority Officer heeft verzaakt. Kennelijk is hij in de stille uurtjes gaan surfen. Het bezoeken van sites en het internetten is overigens ook geen verboden activiteit bij de werkgever. De kantonrechter acht wel gronden aanwezig om de arbeidsovereenkomst te ontbinden wegens een wijziging van omstandigheden, namelijk het inmiddels ernstig verstoord zijn van de arbeidsrelatie. De kantonrechter is van oordeel dat dit uitsluitend aan de werknemer is te wijten. Door gedurende ruim twee jaar veelvuldig en soms langdurig (kinder)pornosites te bezoeken heeft de werkgever terecht het vertrouwen in de werknemer verloren. De werknemer had moeten weten dat de werkgever dergelijk gedrag niet tolereert. Dit blijkt ook uit het feit dat de toegang tot pornosites zoveel mogelijk was geblokkeerd door ingebouwde filters en waarschuwingen. De werknemer wist dit ook wel, getuige het feit dat hij telkens na afloop van het internetten de gegevens met betrekking tot de door hem bezochte sites heeft gewist. Aan de werknemer komt daarom geen vergoeding toe.

Verder lezen
Terug naar overzicht