Kantonrechter Haarlem 17-05-2001 (Mellema), JAR 2001, 117


Wijziging arbeidsvoorwaarden. Deeltijdarbeid (WAA).

Zie voor de complete uitspraak JAR 2001, 117.

Een office coördinator heeft verzocht om na afloop van haar zwangerschaps- en ouderschapsverlof, 24 uur per week te kunnen werken in plaats van 38, verspreid over drie dagen per week. De werkgever heeft dit verzoek afgewezen omdat dit niet mogelijk zou zijn in de functie van de werkneemster. Deze zou inhouden dat de werkneemster als assistent van de algemeen directeur functioneert als een spin in het web rondom deze directeur en als zodanig alle planningen moet bijhouden en de zaken van de directeur moet oppikken als deze afwezig is. Een dergelijke sleutelfunctie zou niet in minder dan vier dagen van acht uur verricht kunnen worden. De kantonrechter heeft begrip voor het standpunt van de werkgever, maar is niettemin van mening dat de werkgever geen zwaarwegende bedrijfsbelangen heeft aangevoerd die afwijzing van het verzoek van de werkneemster rechtvaardigen. Het laten vervullen van de functie van de werkneemster in 24 uur of het creëren van een duobaan zal ongetwijfeld de nodige omschakeling, ongemakken en mogelijk zelfs financiële offers met zich meebrengen. Dat neemt echter niet weg dat het de bedoeling van de wetgever is geweest dat een verzoek als door de werkneemster gedaan, gehonoreerd moet worden. De bezwaren van de werkgever lijken meer ingegeven door koudwatervrees, dan door werkelijke zwaarwegende bedrijfsbelangen. Het verzoek tot vermindering van het aantal arbeidsuren zal derhalve worden toegewezen. Nu de werkneemster ter zitting heeft erkend dat haar functie inderdaad niet in drie dagen kan worden uitgeoefend, is het aan de werkgever om de spreiding van de uren vast te stellen verdeeld over vier dagen. Daarbij dient de vrijdag te vervallen conform de wens van de werkneemster, met welke wens de werkgever overigens reeds rekening heeft gehouden

Verder lezen
Terug naar overzicht