Kantonrechter Haarlem 24-11-1999 (Baas), Prg. 2000, 5399


Gratificatie. Loon. Gelijke behandeling.

Een sales assistant beëindigt met ingang van 15 december 1998, na een dienstverband van twee jaar, zijn arbeidsovereenkomst om elders in dienst te treden. De werkgever die een bonusregeling hanteert op grond waarvan werknemers op 31 december een bonus wordt toegekend, kent de werknemer geen bonus toe. De werknemer vordert deze vervolgens, stellende niet bekend te zijn met de regeling. Hij acht de regeling in strijd met de redelijkheid en billijkheid en in strijd met het gelijkheidsbeginsel. De kantonrechter overweegt dat de eisen van redelijkheid en billijkheid zich niet verzetten tegen een bonusregeling, op grond waarvan de aanspraak op een bonus afhankelijk is van een bepaald tijdstip waarop de werknemer in dienst moet zijn. Het doel dat hiermee is gediend - binding aan het bedrijf - is niet onredelijk. Ook is er geen sprake van willekeur of van ongelijke behandeling omdat de regeling voor alle werknemers geldt. Aangezien de werknemer zelf de arbeidsovereenkomst heeft beëindigd, valt aanspraak op een bonus niet in te zien. De kantonrechter wijst de vordering af.

Verder lezen
Terug naar overzicht