Kantonrechter Haarlem 25-09-2002 (Mellema), NJ 2003, 340


Ontbinding gewichtige redenen verzoek werknemer. Rekest civiel. Schadeloosstelling.

De kantonrechter ontbindt de arbeidsovereenkomst op verzoek van een 62-jarige werknemer per 16 april 2002 en kent daarbij een vergoeding toe van € 53.602,79. De werknemer, die tijdens de behandeling van het ontbindingsverzoek geen melding heeft gemaakt van het feit dat hij benaderd was door potentiële nieuwe werkgevers, treedt de dag na de ontbinding elders in dienst. De werkgever stelt thans dat het toekennen van een vergoeding berust op bedrog en vordert herroeping van de beschikking, voorzover deze de vergoeding betreft. De kantonrechter overweegt dat bedrog als hier bedoeld verder strekt dan het begrip bedrog in art. 3:44 BW. Ook het verzwijgen van feiten, die voor de werkgever tot een gunstiger afloop van de procedure zouden kunnen leiden, is als bedrog ex art. 390 jo 382 Rv aan te merken. Hoewel uit niets blijkt dat de werknemer op de datum van de behandeling zicht had op een concrete baan is er sprake van een gekunstelde situatie, omdat de werknemer door diverse potentiële werkgevers was benaderd. Door op de zitting aan te voeren dat "gezien de leeftijd van de werknemer de kans groot was dat hij moeilijk aan de bak zou komen", heeft de werknemer de kantonrechter zand in de ogen gestrooid. Als de kantonrechter, die de vergoeding heeft toegekend als aanvulling op de WW-uitkering, bekend was geweest met de stand van zaken, had hij geen of een lagere vergoeding toegekend. De kantonrechter is dan ook van oordeel dat er sprake is van bedrog in de zin van art. 390 jo 382 Rv en heropent de zaak met betrekking tot de vergoeding.

Verder lezen
Terug naar overzicht