Kantonrechter Haarlem 26-11-1999 (Mellema), Prg. 2000, 5391


Ontbinding gewichtige redenen. Ongewenste intimiteiten. Onderwijs. Schadeloosstelling (geen).

Een stichting voor Christelijk Voortgezet Onderwijs verzoekt ontbinding van arbeidsovereenkomst van een 42-jarige leraar (18 jaar in dienst, salaris NLG 7.478,-- bruto per maand) primair op grond van dringende redenen. Tegen de leraar is een klacht ingediend bij de regionale klachtencommissie wegens seksuele intimidatie van een minderjarige leerling. Bovendien is de werknemer tijdens een vakantie in Thailand gearresteerd op verdenking van het plegen van ontucht met minderjarigen. De kantonrechter overweegt dat zonder nader onderzoek onvoldoende aannemelijk is geworden hetgeen de werkgever heeft aangevoerd. Er is dus geen sprake van een dringende reden, maar wel van een vertrouwensbreuk. De omgang met de betreffende minderjarige leerling was zondermeer te vrij. Als het daarbij gebleven was, was een waarschuwing wellicht voldoende geweest. De werknemer heeft echter door zijn optreden tijdens zijn vakantie in Thailand de indruk gewekt jonge jongens onvoldoende op afstand te houden. Bovendien is de werknemer eerder in voorlopige hechtenis gesteld op verdenking van ontucht met minderjarigen. Onder deze omstandigheden is het begrijpelijk dat de werkgever het vertrouwen in de werknemer heeft verloren. Aangezien de verstoring geheel voor rekening van de werknemer komt, ontbindt de kantonrechter de arbeidsovereenkomst zonder vergoeding.

Verder lezen
Terug naar overzicht