Kantonrechter Haarlem 27-09-2000 (Patijn), JAR 2000, 227


Bepaalde tijd (kennelijke schrijffout).

Zie voor de complete uitspraak JAR 2000, 227.

Een werknemer treedt op 7 februari 2000 als productmanager in dienst "for a fixed period of six months" (salaris NLG 5.833,-- bruto per maand). In de arbeidsovereenkomst staat echter dat deze eindigt op 6 augustus 2001. Als de overeenkomst in de visie van de werkgever van rechtswege afloopt op 6 augustus 2000, vordert de werknemer bij voorlopige voorziening doorbetaling van loon. De kantonrechter acht het voor de hand liggend dat wanneer partijen een dienstverband van 18 maanden overeenkomen, zij dit in de arbeidsovereenkomst vastleggen. De werknemer heeft geen andere feiten en omstandigheden gesteld om te kunnen concluderen dat een arbeidsovereenkomst van 18 maanden is overeengekomen. Nader onderzoek daartoe dient in een bodemprocedure plaats te vinden. De kantonrechter gaat er voorshands van uit dat er een arbeidsovereenkomst voor zes maanden is overeengekomen en dat vermelding van het jaar 2001 als een kennelijke schrijffout moet worden aangemerkt. De kantonrechter wijst de vordering af.

Verder lezen
Terug naar overzicht