Kantonrechter Harderwijk 15-02-1999, JAR 1999, 105 (Huidekoper)


Ontbinding gewichtige redenen (reorganisatie).

Zie voor de complete uitspraak JAR 1999, 105.

Een werkgever verzoekt ontbinding van de arbeidsovereenkomst van een werkneemster (hoofd P&O, 25 jaar in dienst, salaris NLG 11.594,09 bruto per maand), omdat haar functie in het kader van reorganisatie is opgeheven. Op grond van het Sociaal Plan is gedurende drie jaar (tevergeefs) gezocht naar een nieuwe functie binnen het bedrijf. De werkneemster komt in aanmerking voor een afvloeiingsregeling van NLG 395.000,-- bruto. De kantonrechter overweegt dat de werkneemster zich destijds heeft neergelegd bij de overcompleetverklaring en dat op grond van het Sociaal Plan vacatures zoveel mogelijk moesten worden benut voor overcomplete werknemers. Daartoe heeft de werkgever een arbeidsvoorzieningsorganisatie opgericht om zowel intern als extern te kunnen bemiddelen met als doel "herplaatsing en behoud van werk". Daarnaast diende de werkgever werknemers, die niet binnen de herplaatsingstermijn aan werk geholpen konden worden, te informeren over externe vacatures. De kantonrechter is van oordeel dat de werkgever de werkneemster niet uit eigen beweging passende functies heeft aangeboden. Toen een met de oude functie vergelijkbare functie vrijkwam, heeft de werkgever de werkneemster daar niet op geattendeerd, doch de functie aan een ander toegezegd. Bij interne sollicitaties is de werkneemster steeds afgewezen, waarbij het voorkwam dat de voorkeur werd gegeven aan iemand, die niet overcompleet was. De kantonrechter acht dit in strijd met de verplichtingen van de werkgever zoals vastgelegd in het Sociaal Plan en wijst het verzoek af.

Verder lezen
Terug naar overzicht