Kantonrechter Heerlen 04-07-2001 (Groen), JAR 2001, 180


Loon, (nawerking AVV-). CAO.

Zie voor de complete uitspraak JAR 2001, 180.

Partijen verschillen van mening over de vraag of een loon van NLG 20,04 bruto per uur verschuldigd is op grond van nawerking van de algemeenverbindendverklaring van de CAO Bouwbedrijf na 31 december 1998 of een loon van NLG 15,07 bruto per uur zoals overeengekomen per 1 april 1997. De kantonrechter overweegt dat grondregel is dat een algemeen verbindend verklaarde CAO na het einde van de duur van de algemeenverbindend- verklaring in de regel geen nawerking kent. Vanaf dit tijdstip herleeft de arbeidsover- eenkomst zoals die gold voor de algemeenverbindendverklaring. In uitzonderlijke situaties kan afwijking van dit beginsel uit hoofde van de redelijkheid en billijkheid mogelijk zijn, namelijk daar waar het niet toepassen van de bepalingen uit de algemeen verbindend verklaarde CAO kennelijk onredelijk c.q. sociaal onaanvaardbaar is. Denkbaar is dat dit in een zaak als hier aan de orde het geval kan zijn wanneer er binnen korte tijd na het verstrijken van de algemeenverbindendverklaring een volgende algemeenverbindend- verklaring van loonbepalingen uit een CAO is gevolgd en er derhalve sprake is geweest van een kort avv-loos tijdperk, van (maximaal) vier maanden. Omdat partijen zich nog niet erover hebben kunnen uitlaten hoe de situatie in hun geval is, krijgen zij hiervoor alsnog de gelegenheid

Verder lezen
Terug naar overzicht