Kantonrechter Heerlen 13-09-2000 (Groen), JAR 2000, 214


Ontbinding gewichtige redenen verzoek werknemer. Schadeloosstelling (sociaal plan).

Zie voor de complete uitspraak JAR 2000, 214.

De functie van een 39-jarige werkneemster komt te vervallen als gevolg van reorganisatie. Omdat er geen andere functie beschikbaar is, biedt de werkgever de werkneemster een outplacementtraject aan naast een vergoeding op grond van het sociaal plan. De werkneemster stelt dat haar functie niet is vervallen en verzoekt ontbinding van de arbeidsovereenkomst met een vergoeding gebaseerd op correctiefactor 2 (NLG 276.650,-- bruto). De kantonrechter overweegt dat er geen termen aanwezig zijn het sociaal plan inhoudelijk te toetsen, nu dit plan als onderhandelingsresultaat tussen vakverenigingen en de werkgever weergeeft wat een billijke ontslagvergoeding is in het kader van de reorganisatie. Bovendien is de werkneemster, als lid van één van de vakverenigingen die het sociaal plan heeft aanvaard, hier aan gebonden. Aanvankelijk was de werkneemster ook bereid aan het plan mee te werken. De kantonrechter kan niet concluderen dat de functie niet is vervallen. De kantonrechter kan dit slechts marginaal kan toetsen, tenzij blijkt van evident misbruik van omstandigheden, hetgeen hier niet het geval is. De kantonrechter overweegt ook nog dat in het "reorganisatierecht" geen beginsel is dat een hogere functionaris (van wie de functie vervalt) een lagere functionaris uit zijn baan drukt. Een vergoeding op grond van het sociaal plan acht de kantonrechter in dit geval billijk. De kantonrechter ontbindt de arbeidsovereenkomst met een vergoeding van NLG 140.000,-- bruto.

Verder lezen
Terug naar overzicht