Kantonrechter Helmond 10-02-2003 (Van Otterdijk), JAR 2003, 80


Ontslag op staande voet.

Zie voor de complete uitspraak JAR 2003, 80.

De werkgever heeft de werkneemster, sinds 1981 bij de werkgever in dienst als huishoudelijke hulp, op 28 november 2002 op staande voet ontslagen vanwege de diefstal van een pen. De werkgever stelt dat, omdat er vaker zaken verdwenen bij een bepaalde bewoner, in overleg met de politie een videocamera is geplaatst. Daarop is te zien dat de werkneemster een pen wegneemt. Er zouden wel meer zaken zijn verdwenen in het verzorgingstehuis. Sinds het ontslag van de werkneemster zou dat niet meer het geval zijn. De werkneemster vordert dat een voorlopige voorziening wordt getroffen strekkende tot doorbetaling van loon en tewerkstelling. Naar het oordeel van de kantonrechter komt het zeer overtrokken voor om een medewerker met een dienstverband van ruim 21 jaar te ontslaan vanwege het wegnemen van een pen. In dit geval lijkt er echter meer aan de hand te zijn. Vanwege het voortdurend wegraken van goederen is een videocamera geplaatst. Daarop is te zien, zo heeft de werkgever gedetailleerd aangegeven, dat de werkneemster een pen pakt, die teruglegt, hem weer pakt en hem ongeveer een half uur later weer teruglegt. Op een volgende dag, toen de videocamera niet werkte, is een pen verdwenen. Enkele dagen daarna heeft de werkneemster, zo blijkt uit de opnamen van de camera, een pen in haar zak gestopt. De kantonrechter leidt hieruit af dat er meer aan de hand is dan het tijdelijk gebruiken van een pen om een lijstje in te vullen, zoals de werkneemster stelt. Dit geldt temeer nu de werkneemster een verwoed verzamelaarster is van pennen. In die omstandigheden valt het ontslag op staande voet te billijken, nu de werkneemster alléén in kamers van de bewoners van het verzorgingstehuis komt en zij van hun eigendommen af moet blijven. Het is de gedraging die het ontslag op staande voet billijkt, ongeacht of het nu om een pen of andere goederen gaat. Wellicht wordt in een bodemprocedure anders geoordeeld. In de huidige procedure dient de vordering van de werkneemster echter te worden afgewezen.

Verder lezen
Terug naar overzicht