Kantonrechter Helmond 12-06-1998, JAR 1999, 47 (Van Griensven)


Ontbinding gewichtige redenen (steekpenningen). Statutair. Directeur. Schadeloosstelling (geen). Competentie.

Zie voor de complete uitspraak JAR 1999, 47.

Een werkgever verzoekt ontbinding van de arbeidsovereenkomst van 51-jarige statutair directeur, 25 jaar in dienst (met een werkonderbreking van twee jaar) salaris NLG 387.000,-- bruto per jaar (exclusief bonusregeling en optierechten). De werknemer zou ondermeer een adviseurschap bij een belangrijke relatie van de werkgever, waarvoor hij jaarlijks NLG 16.000,-- ontving, niet hebben gemeld. De werknemer stelt dat de kantonrechter niet bevoegd is omdat het gaat om de relatie vennootschap/bestuurder. Dat de werknemer formeel in dienst is bij een andere vennootschap doet daar niet aan af. Hij ontkent de belangenverstrengeling en vraagt ingeval van ontbinding van de arbeidsovereenkomst een vergoeding van NLG 1.809.640,-- bruto vermeerderd met NLG 140.180,-- netto in verband met de opties. De kantonrechter is van oordeel dat hij bevoegd is, omdat het niet gaat om een beëindiging van de relatie statutair directeur/vennootschap maar om beëindiging van de arbeidsovereenkomst tussen de werknemer en de andere vennootschap, waarvan hij geen statutair directeur is. De kantonrechter acht niet aannemelijk dat de werknemer zijn adviseurschap gemeld heeft aan de werkgever. Vaststaat dat de werknemer met betrekking tot zijn nevenfuncties een valse verklaring heeft ondertekend en dat hij voor zijn nevenfunctie ongeveer NLG 1.000,-- per uur ontving. Dat de werkgever hieruit de conclusie heeft getrokken dat er sprake is van smeergeld, is zeer begrijpelijk, evenals dat de werknemer het vertrouwen van de werkgever ernstig heeft geschaad. Aan de werknemer kunnen gezien zijn positie hoge eisen worden gesteld. Hij dient als voorbeeldfunctie voor andere werknemers. Nu hij daarin ernstig tekort is geschoten kan de werkgever geen verwijt worden gemaakt de arbeidsovereenkomst te willen ontbinden en is er geen reden voor een vergoeding.

Verder lezen
Terug naar overzicht