Kantonrechter Hilversum 03-04-2000 (Groen), JAR 2000, 108


Ontbinding gewichtige redenen verzoek werknemer. Ziekte.

Zie voor de complete uitspraak JAR 2000, 108.

Een 42-jarige werknemer, bijna 27 jaar in dienst als machinemedewerker, salaris NLG 3.210,44 bruto per maand, wordt na vier jaar arbeidsongeschiktheid met tussentijdse mislukte werkhervatting, afgeschat voor de WAO op 35-45 % arbeidsongeschiktheid. Vastgesteld wordt dat werkhervatting niet mogelijk is en de werkgever zegt de arbeidsovereenkomst met toestemming van de RDA op. Tijdens de opzegtermijn verzoekt de werknemer ontbinding van de arbeidsovereenkomst met een vergoeding van NLG 86.681,88. Volgens de werknemer heeft de werkgever nagelaten aangepast werk te zoeken. De kantonrechter deelt dit standpunt niet. Onvoldoende is komen vast te staan dat de werkgever zich te weinig heeft ingespannen voor de reïntegratie van de werknemer. Zoals ook de RDA heeft overwogen, zijn er geen werkzaamheden voorhanden die de werknemer gezien zijn beperkingen en zijn geringe opleiding kan verrichten. De getroffen voorziening, een aanvulling op de WAO-uitkering met een uitkering uit de collectieve arbeidsongeschiktheidsverzekering is redelijk. Voor de opgetreden inkomensterugval als gevolg van de afschatting, dient in redelijkheid een voorziening getroffen te worden, gezien het langdurige dienstverband en de geringe kans op de arbeidsmarkt. Daarbij dient rekening te worden gehouden met het feit dat de werkgever gedurende drie jaar het salaris volledig heeft doorbetaald. De kantonrechter ontbindt de arbeidsovereenkomst met een vergoeding van NLG 15.600,-- bruto.

Verder lezen
Terug naar overzicht