Kantonrechter Hilversum 13-06-2000 (Groen), JAR 2000, 171


Ontbinding gewichtige redenen (voorkennis) (Voorwaardelijke).

Zie voor de complete uitspraak JAR 2000, 171.

en werkgever verzoekt ontbinding van de arbeidsovereenkomst met een managing (niet statutair) director, 44 jaar oud, twee jaar in dienst, salaris NLG 44.442,-- bruto per maand wegens het handelen in strijd met de regeling over aandelentransacties en het vermoeden schuldig te zijn aan misbruik van voorwetenschap. De werknemer had een maand voor een overname, waarover hij de onderhandelingen voerde, aandelen gekocht en deze direct na het bekendmaken van de overname weer verkocht. De werknemer had in strijd met de regeling over de effectentransacties, dit niet tevoren gemeld (pre-notificatieplicht). Het verweer van de werknemer dat hij zich niet bewust was van de pre-notificatieplicht wordt verworpen, omdat hij gezien zijn positie (voorbeeldfunctie) in de onderneming had behoren te weten hoe te handelen en ook omdat schending van die regels in zijn positie ernstige gevolgen voor de organisatie zouden kunnen hebben. Het enkele feit dat hij in hoge mate bij de voorbereiding van de overname betrokken was, legde op hem een extra zware verplichting om in de grootst mogelijke transparantie en zuiverheid zijn handelen te bepalen. Nu hij die verplichting op ernstige wijze heeft geschonden wordt de overeenkomst ontbonden zonder toekenning van een vergoeding.

Verder lezen
Terug naar overzicht