Kantonrechter Hilversum 16-10-2002 (Schellart), JAR 2002, 282


Goed werknemerschap. Ontbinding gewichtige redenen. Schadeloosstelling (geen). Wijziging arbeidsvoorwaarden.

Zie voor de complete uitspraak JAR 2002, 282.

De werkneemster, 45 jaar oud, heeft in 1986 met haar ex-echtgenoot een onderneming opgericht. Vanaf 1989 is zij bij deze onderneming in dienst. Per 1 juli 1999 heeft de werkgever de onderneming overgenomen. Begin 2001 is de werkneemster gescheiden. Haar ex-echtgenoot is de directeur van de vestiging van de onderneming te Doesburg, die zij samen in 1986 hebben opgericht. In deze vestiging werken maar vier à vijf personen. De ex-echtgenoot van de werkneemster heeft te kennen gegeven problemen te hebben om met haar in die vestiging te werken. Gegeven het belang van de ex-echtgenoot voor de vestiging te Doesburg heeft de werkgever ervoor gekozen om de werkneemster te ontheffen uit haar functie daar. Tussen partijen heeft vervolgens overleg plaatsgevonden over plaatsing elders in de organisatie. Uiteindelijk is de werkneemster tewerkgesteld in de vestiging te Naarden. De werkgever heeft daarbij aangegeven het loon van de werkneemster van € 1.425,38 per maand, welk loon hoog is vanwege haar historische rol in de vestiging te Doesburg, af te willen bouwen naar het normale salaris voor haar functie, zijnde € 843,-- per maand. De werkneemster heeft het voorstel daartoe afgewezen. Daarop heeft de werkgever ontbinding van de arbeidsovereenkomst verzocht. De kantonrechter ontbindt de arbeidsovereenkomst en overweegt dat een goed werknemer rekening moet houden met de belangen van de werkgever bij wijziging van de arbeidsovereenkomst, ook indien de redenen voor die wijziging in de risicosfeer van de werkgever liggen, zoals in dit geval aan de orde is. De werkneemster heeft aangegeven geen overleg te wensen over welke wijziging dan ook van haar arbeidsvoorwaarden. Dit levert naar het oordeel van de kantonrechter een zodanige verandering van omstandigheden op dat de arbeidsovereenkomst tussen partijen moet worden ontbonden. Omdat de ontstane impasse met betrekking tot de arbeidsvoorwaardelijke relatie tussen partijen uitsluitend door de werkneemster is veroorzaakt, is voor toekenning van een vergoeding geen reden.

Verder lezen
Terug naar overzicht