Kantonrechter Hoorn 22-04-2002 (Everaerts), JAR 2002, 106


Kennelijk onredelijk ontslag. Overgang onderneming. Schadeloosstelling.

Zie voor de complete uitspraak JAR 2002, 106.

De werknemer, 46 jaar, is op 10 april 1976 bij de VOF Hoedjes in dienst getreden. Met ingang van 30 augustus 1999 is hij voor de werkgever gaan werken. Zijn salaris bedroeg laatstelijk NLG 4.410,25 per vier weken exclusief 8% vakantietoeslag. De werkgever heeft met toestemming van de RDA de arbeidsovereenkomst van de werknemer opgezegd tegen 1 mei 2000 wegens beëindiging van de ondernemingsactiviteiten in de winkel waar de werknemer werkte. De werknemer stelt dat het ontslag kennelijk onredelijk is omdat de werkgever geen serieuze poging heeft ondernomen om elders in het bedrijf passend werk voor hem te vinden. De werkgever betwist dit. Verder betwist de werkgever dat de werknemer in 1999 krachtens overgang van onderneming bij hem in dienst is gekomen. De kantonrechter stelt vast dat Hoedjes een groente- en fruitzaak exploiteerde in een winkelruimte te Heerhugowaard. De huurovereenkomst van deze winkel is door de werkgever overgenomen. De winkelruimte is door de werkgever aan Hoebe in een franchise-relatie onderverhuurd. De werknemer is niet voor Hoebe gaan werken, maar voor de eigen vestiging van de werkgever in Purmerend. Onder deze omstandigheden moet Hoebe aangemerkt worden als verkrijger van de onderneming van Hoedjes en niet de werkgever. Derhalve is de werknemer niet krachtens overgang van onderneming bij de werkgever in dienst gekomen. Ten aanzien van het ontslag overweegt de rechter dat de werkgever de exploitatie van de winkel heeft moeten staken als gevolg van een rechterlijke uitspraak. Dit valt in de risicosfeer van de werkgever, maar deze kan daarvan geen verwijt worden gemaakt. Onvoldoende is gebleken dat er voor de werknemer bij de werkgever passend werk voorhanden was. De werknemer heeft ander werk gevonden, zij het tegen een lager salaris. Gegeven al deze omstandigheden acht de rechter een vergoeding van € 10.000,-- billijk.

Verder lezen
Terug naar overzicht