Kantonrechter Leeuwarden 16-07-1999, JAR 1999, 167 (Hangelbroek)


Gezagsverhouding (freelanceovereenkomst).

Zie voor de complete uitspraak JAR 1999, 167.

Een werknemer verzamelt zeventien jaar lang gedurende zes uur en voor driehonderd gulden per week sportuitslagen en dergelijke ten behoeve van een radioprogramma over sport. De werknemer, die naast een volledige dienstbetrekking elders ook nog andere nevenwerkzaamheden verricht, stelt een arbeidsovereenkomst te hebben, omdat hij zijn werkzaamheden onder regie van de omroepstichting verricht en hij persoonlijk bij de uitzendingen aanwezig dient te zijn. Bovendien wordt er over zijn loon belasting en premies ingehouden. De omroepstichting stelt dat er destijds een freelanceovereenkomst is overeengekomen, waartegen de werknemer geen bezwaar heeft gemaakt, behalve tegen de hoogte van het loon. De werknemer had ook te allen tijde de vrijheid zich te laten vervangen. De kantonrechter is van oordeel dat er geen arbeidsovereenkomst heeft bestaan, omdat het freelancecontract bevat hetgeen partijen bij het sluiten van de overeenkomst voor ogen stond, namelijk een freelanceverhouding. Dat de werknemer gedurende lange tijd elke week op vaste tijdstippen werkzaamheden heeft verricht, doet daar niet aan af. Bovendien heeft de werknemer een fulltime dienstbetrekking elders en was hij dus zeer beperkt inzetbaar. Hij bepaalde zelf hoe lang hij op vakantie ging en ontving een hogere beloning dan waar hij recht op had. Het feit dat er op zijn loon premie en belasting werd ingehouden, wil niet zeggen dat er sprake is van een arbeidsovereenkomst, omdat dit het gevolg is van de afspraken van de NOS met het Lisv. Kennelijk was er sprake van een speciaal geschreven regeling voor freelancemedewerkers in de omroepwereld. De kantonrechter wijst de vordering af.

Verder lezen
Terug naar overzicht