Kantonrechter Lelystad 29-03-2000 (Telenga), JAR 2000, 141


Ontbinding gewichtige redenen. Ontbinding gewichtige redenen verzoek werknemer. Ziekte. Schadeloosstelling (factor A).

Zie voor de complete uitspraak JAR 2000, 141.

Een werkgever verzoekt ontbinding van de arbeidsovereenkomst van een 47-jarige arbeidsongeschikte werkneemster (tweeëneenhalf jaar in dienst, daarvoor drie maanden via een uitzendbureau, salaris NLG 3.400,-- bruto per maand) op grond van een verstoorde arbeidsrelatie. De werkneemster, die diverse keren op haar functioneren zou zijn aangesproken, is na het laatste gesprek arbeidsongeschikt geworden. De werkneemster stelt slechts twee keer een functioneringsgesprek te hebben gehad. Na het eerste gesprek is haar een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd aangeboden en het tweede, minder gunstige gesprek heeft uiteindelijk toch geleid tot een salarisverhoging. De werkneemster stelt dat de arbeidsverhouding door de werkgever is verstoord en verzoekt eveneens ontbinding van de arbeidsovereenkomst met een vergoeding van NLG 33.048,-- bruto. De kantonrechter overweegt dat gezien de verstoorde arbeidsverhouding de arbeidsovereenkomst moet worden ontbonden. Niet aannemelijk is dat de verstoring overwegend aan de werkneemster is te wijten. Ook heeft de werkgever niet voldoende aannemelijk gemaakt dat de werkneemster niet goed functioneerde. Voldoende aannemelijk is dat de werkgever zich niet als een goed werkgever heeft gedragen door eerst aan te geven dat goede samenwerking nog mogelijk is en later tijdens de ziekte van de werkneemster een ontbindingsverzoek in te dienen. Met betrekking tot de hoogte van de vergoeding overweegt de kantonrechter dat er geen reden is om, zoals de werkgever heeft verzocht, af te wijken van de verhoogde leeftijdsfactor, nu de werkgever welbewust een werkneemster van 44 jaar in dienst heeft genomen. Rekening houdend met de maanden die de werkneemster via het uitzendbureau bij de werkgever heeft gewerkt, kent de kantonrechter, nu er sprake is van enige verwijtbaarheid van de werkgever, een vergoeding toe van NLG 24.800,-- bruto.

Verder lezen
Terug naar overzicht