Kantonrechter Maastricht 12-01-2001 (Bruijnzeels), JAR 2001, 15


Ontbinding gewichtige redenen. Schadeloosstelling (geen).

Zie voor de complete uitspraak JAR 2001, 15.

Een managementschool vraagt ontbinding van de arbeidsovereenkomst met de directeur (59 jaar, 23 jaar in dienst, waarvan vijf respectievelijk 16 jaar bij rechtsvoorgangers, salaris NLG 18.360,-- bruto per maand). De kantonrechter stelt vast dat de zienswijzen van partijen te ver uiteen liggen om te kunnen spreken van een zinvolle voortzetting van het dienstverband en gaat over tot ontbinding. Met betrekking tot een eventuele vergoeding overweegt de kantonrechter om de volgende redenen dat de oorzaken van de verstoring van de arbeids- relatie niet in de risicosfeer van de werkgever liggen en derhalve niet voor haar rekening dienen te komen. Allereerst zijn de grenzen van de gezagsverhouding in de loop der jaren wat vervaagd. Nadat deze zijn aangescherpt gaf de directeur echter in geen of onvoldoende mate uitvoering aan de opdrachten. Ten tweede verstrekte hij zijn echtgenote werkopdrachten tegen de uitdrukkelijke mening van het bestuur. Voorts heeft de directeur geen helderheid verschaft over de aandelenverhouding. Daarbij deed hij uitspraken namens de werkgever tegen het uitdrukkelijk verbod van de werkgever dat te doen. Voorts spande hij een proce- dure aan tegen de werkgever, zonder de werkgever daarvan vooraf in kennis te stellen. Hoe- wel aan de directeur kan worden toegegeven dat de groei van de werkgever voor een groot deel is te danken aan zijn inspanningen is er toch geen reden voor een vergoeding. De direc- teur heeft altijd een goed salaris en diverse bonussen ontvangen. Tevens zal het hem - gelet op de diverse adhesiebetuigingen - niet moeilijk vallen elders een passende functie te aanvaarden

Verder lezen
Terug naar overzicht