Kantonrechter Meppel 04-01-2001 (Van den Bosch), JAR 2001, 34


Kennelijk onredelijk ontslag. Ziekte.

Zie voor de complete uitspraak JAR 2001, 34.

De werknemer (48 jaar, 20 jaar in dienst, salaris NLG 4.004,89 bruto per maand) was in dienst bij de werkgever als chauffeur. Hij raakt arbeidsongeschikt in 1996. De werkgever zegt de arbeidsovereenkomst in 1999 op met toestemming van de RDA. De werknemer stelt dat het ontslag kennelijk onredelijk is vanwege omstandigheden die samenhangen met de duur van het dienstverband en het ontbreken van een financiële tegemoetkoming. Betwist wordt of bij het werk van de werknemer sprake is van overmatige stress. Er zijn geen feiten die dit staven. Doordat de werkgever dit gemotiveerd betwist en de werknemer slechts herhaalt dat er sprake is van stressvolle omstandigheden zonder dit te bewijzen is er onvoldoende grond om tot een causale relatie tussen het werk en de arbeidsongeschiktheid te kunnen komen. Het enkele feit dat de werknemer een langdurig dienstverband heeft gehad bij de werkgever is onvoldoende om het de werknemer gegeven ontslag als kennelijk onredelijk aan te merken

Verder lezen
Terug naar overzicht