Kantonrechter Middelburg 07-04-2003 (Kool), Prg. 2003, 6074, JAR 2003, 119


Onderwijs. Ontslag op staande voet. Ziekte.

Zie voor de complete uitspraak JAR 2003, 119.

De werknemer, docent aan een middelbare school, heeft zich op 12 december 2002 ziek gemeld. De bedrijfsarts heeft op 15 januari 2003 geconcludeerd dat de ziekte van de werknemer het gevolg was van de als hoog ervaren werkdruk in combinatie met de ervaren afname van belastbaarheid. Volgens het plan van aanpak reïntegratie hebben partijen op 4 februari 2003 afgesproken dat de werknemer zijn werk nog niet zou hervatten en dat partijen na het bezoek van de werknemer aan de bedrijfsarts begin maart 2003 verder met elkaar zouden praten over terugkeer. De werknemer heeft tijdens zijn arbeidsongeschiktheid op diverse dagen voor een loonbedrijf snoeiwerkzaamheden verricht in boomgaarden. De werkgever heeft, toen hij dit ontdekte, de werknemer op staande voet ontslagen. De werknemer heeft een beroep gedaan op de vernietigbaarheid van het ontslag en vordert doorbetaling van loon. De kantonrechter acht het onaannemelijk dat de bedrijfsarts op de hoogte was van en heeft ingestemd met snoeiwerkzaamheden van de aard en de omvang als de werknemer verrichtte. Ter zitting is gebleken dat de werknemer hooguit met hem heeft gesproken over beperkte snoeiwerkzaamheden in de tuin, waarmee het door hem uitgevoerde snoeiwerk niet te vergelijken is. Anderzijds had de werkgever aanvaard dat de werknemer wegens arbeidsongeschiktheid niet op school zou komen tot aan zijn bezoek aan de bedrijfsarts in de week van 3 tot 7 maart 2003. Het feit dat de werknemer in staat bleek tot aanzienlijke snoeiwerkzaamheden betekent niet dat hij geschikt was voor de bedongen arbeid van leraar. De kantonrechter acht verder niet dat het door de werknemer verrichte snoeiwerk nadelig is voor zijn reïntegratie. Het kan voor een overspannen leraar een goede afleiding zijn om geheel andere werkzaamheden te doen. De werknemer heeft echter duidelijk de plank misgeslagen door niet aan de bedrijfsarts en de werkgever te melden wat voor snoeiwerkzaamheden hij deed. Dat neemt niet weg dat het ontslag op staande voet vermoedelijk geen stand zal houden in een bodemprocedure. De vordering tot betaling van loon of ziekengeld is dan ook toewijsbaar.

Verder lezen
Terug naar overzicht