Kantonrechter Middelburg 12-05-2003 (Klarenbeek), JAR 2003, 136


Bedrijfsongeval. Smartengeld.

Zie voor de complete uitspraak JAR 2003, 136.

Bij tussenvonnis heeft de kantonrechter geoordeeld dat eiser diende te bewijzen dat de werknemer, zijn vader, tijdens zijn werkzaamheden is blootgesteld aan asbest. Bij eindvonnis oordeelt de kantonrechter dat eiser ruimschoots in dit bewijs is geslaagd. Aangetoond is dat de werknemer herhaaldelijk aan asbeststof blootgesteld is geweest, dat geen beschermende middelen tegen het asbestgevaar ter beschikking zijn gesteld en dat geen instructies zijn gegeven voor een veilige werkwijze. De werkgever is derhalve aansprakelijk voor de schade van de werknemer en diens zoon. In geschil is met name de hoogte van de immateriële schadevergoeding. Bij de bepaling daarvan is van belang dat bij de werknemer in mei 1998 is vastgesteld dat hij mesothelioom had. Vervolgens heeft hij diverse chemokuren ondergaan. In januari 1999 heeft de longarts/oncoloog laten weten dat deze kuren geen zin meer hadden. Toen de werknemer hoorde dat hij mesothelioom had, was hij 56 jaar oud. Op 58-jarige leeftijd is hij overleden. De normale levensverwachting voor mannen in Nederland is 75 tot 78 jaar. Hoewel in het medisch dossier niet veel is te vinden over pijn, mag worden aangenomen dat hiervan sprake is geweest alsmede van verdriet, onzekerheid, angst en mogelijke andere emoties samenhangend met de diagnose mesothelioom en het naderende levenseinde. Uit de jurisprudentie wordt duidelijk dat een bedrag aan smartengeld van NLG 75.000,-- als ondergrens wordt gehanteerd. Het gaat dan echter om personen die hun levensduur niet of enigszins bekort zagen en bij wie de ziekte niet zo lang heeft geduurd. Deze aspecten gaan in onderhavig geval niet op. Daarom is, gelet op rechtspraak in gevallen die vergelijkbaar zijn wat betreft de leeftijd van het slachtoffer op het moment dat de diagnose is gesteld, de duur van de ziekte en de ernst van het lijden, een smartengeld van € 45.000,-- billijk.

Verder lezen
Terug naar overzicht