Kantonrechter Middelburg 13-01-2003 (Klarenbeek), NJ 2003, 369


Aansprakelijkheid werkgever. Competentie. Kennelijk onredelijk ontslag. Wettelijke verhoging.

De rechtbank kent de werknemer een vergoeding toe wegens kennelijk onredelijk ontslag. Vervolgens vordert de werknemer van de holding en de directeur een schadevergoeding op grond van onrechtmatige daad. Deze stellen dat de kantonrechter niet bevoegd is, omdat de vordering meer dan € 5.000,-- beloopt. De kantonrechter overweegt dat op grond van art. 93 Rv zaken betreffende een arbeidsovereenkomst door de kantonrechter moeten worden behandeld. Deze bepaling moet ruim worden geïnterpreteerd en geldt ook voor vorderingen die verband houden met een arbeidsovereenkomst en die daarvan niet los kunnen worden gezien. Nu de vergoeding wegens kennelijk onredelijk ontslag reeds is vastgesteld, kan deze vordering heel goed los gezien worden van de voormalige arbeidsovereenkomst. Verondersteld mag worden dat het hier gaat om de vraag of aansprakelijkheidsbeperkingen doorbroken behoren te worden. Hoewel de vordering van de wettelijke verhoging wel gerelateerd is aan de arbeidsovereenkomst, is deze van te weinig belang om bepalend te zijn voor de competentie. Aangezien de vordering meer beloopt dan € 5.000,--, acht de kantonrechter zich niet bevoegd en verwijst hij de zaak naar de rechtbank.

Verder lezen
Terug naar overzicht