Kantonrechter Middelburg 13-12-2001 (Kool), JAR 2002, 25


Ongewenste intimiteiten. Ontbinding gewichtige redenen. Schadeloosstelling (C=0,5).

Zie voor de complete uitspraak JAR 2002, 25.

De werkgever verzoekt ontbinding van de arbeidsovereenkomst van de werknemer, 32 jaar oud, bijna vijf jaar in dienst, laatstelijk als filiaalleider, tegen een salaris van NLG 4.316,-- bruto per maand exclusief 8% vakantietoeslag en een provisie van NLG 236,-- per maand. De werkgever voert aan dat door twee werkneemsters is geklaagd over seksueel intimiderende uitlatingen door de werknemer en over de zeer negatieve opmerkingen die hij over zijn werkgever gemaakt zou hebben. De werknemer betwist de hem gemaakte verwijten en merkt op dat zijn filiaal in commercieel opzicht juist erg goed loopt. De kantonrechter acht niet aannemelijk gemaakt dat de werknemer zich schuldig heeft gemaakt aan gedragingen en opmerkingen die naar objectieve maatstaven als seksueel intimiderend kunnen worden aangemerkt. Wel blijkt dat de werknemer veelvuldig seksueel getinte opmerkingen maakte en daarmee doorging, ook nadat een medewerkster hem had laten merken daarvan niet gediend te zijn. Dit laatste had voor de werknemer reden moeten zijn zich van dergelijke opmerkingen te onthouden, zeker gelet op zijn positie als filiaalleider. Verder heeft de werknemer er blijk van gegeven zijn verantwoordelijkheid als filiaalleider niet altijd voldoende te beseffen. Een filiaalleider mag zich ten opzichte van zijn ondergeschikten wel eens kritische opmerkingen veroorloven over zijn werkgever, maar kennelijk heeft de werknemer hierin geen maat weten te houden. Eén en ander brengt mee dat ontbinding gerechtvaardigd is. Daarbij komt aan de werknemer een zekere vergoeding toe - correctiefactor 0,5 (afgerond NLG 12.250,--) - omdat hem weliswaar enerzijds een verwijt treft, maar anderzijds het filiaal waarvoor hij verantwoordelijk was goede commerciële resultaten boekte, de werkgever had moeten begrijpen dat de aantijging van seksuele intimidatie hard aankomt, zeker als die niet aannemelijk kan worden gemaakt en de werkgever wel erg snel is aangekoerst op ontbinding van de arbeidsovereenkomst, dit terwijl hij in een eerdere brief nog een waarschuwing had genoemd als volgende stap.

Verder lezen
Terug naar overzicht