Kantonrechter Middelburg 23-08-1999, JAR 1999, 200 (Doorewaard Boekhout)


Gezagsverhouding (overeenkomst van opdracht). Loon. Ziekte.

Zie voor de complete uitspraak JAR 1999, 200.

Een medisch adviseur komt met een verzekeringsmaatschappij overeen 20 uur per week werkzaamheden te verrichten tegen betaling van NLG 11.164,52 bruto per maand. Eén jaar na het sluiten van de overeenkomst zegt de verzekeringsmaatschappij deze op en wordt de adviseur ziek. Stellende dat er sprake is van een arbeidsovereenkomst vordert de adviseur bij voorlopige voorziening doorbetaling van loon. De verzekeringsmaatschappij stelt dat er uitdrukkelijk geen arbeidsovereenkomst is overeengekomen maar een overeenkomst van opdracht. De kantonrechter is van oordeel dat in dit geval de bedoeling van partijen voorop behoort te staan, omdat er geen sprake is van een ondergeschikte werknemer, die volledig afhankelijk is van de werkgever, maar van gelijkwaardige partijen die in vrijheid met elkaar hebben onderhandeld. Voldoende aannemelijk is dat de verzekeringsmaatschappij duidelijk heeft gemaakt geen arbeidsovereenkomst te wensen en dat de adviseur daarmee akkoord is gegaan. Dat de verhouding in de praktijk elementen van een arbeidsovereenkomst vertoont, wil niet zeggen dat er sprake is van een rechtsvermoeden van een arbeidsovereenkomst. Dat zal in een eventuele bodemprocedure moeten blijken. Ten overvloede merkt de kantonrechter op dat de verzekeringsmaatschappij door de overeenkomst op te zeggen zonder de adviseur daarvoor te waarschuwen, te kort door de bocht is gegaan. Ook dit aspect zal in een bodemprocedure aan de orde moeten komen. De kantonrechter wijst de vordering af en bepaalt dat ieder de eigen proceskosten moet dragen.

Verder lezen
Terug naar overzicht