Kantonrechter Middelburg 26-11-1998, JAR 1999, 5 (Klarenbeek)


Ontbinding gewichtige redenen verzoek werknemer. Schadeloosstelling. Executiegeschil.

Zie voor de complete uitspraak JAR 1999, 5.

De kantonrechter ontbindt op verzoek van de werknemer de arbeidsovereenkomst met een vergoeding van NLG 51.047,82 netto. Als de beschikking een onjuist brutobedrag vermeldt (NLG 74.019,33 in plaats van NLG 92.815,--) verzoekt de werknemer rectificatie. De kantonrechter is van oordeel dat er, uitgaande van een belastingpercentage van 45%, een kennelijke rekenfout is gemaakt. Voor verbetering is uit het oogpunt van een goede procesorde (zie ook HR 29-04-1994, NJ 1994, 497, Rechtspraakoverzicht Arbeidsrecht 1994, blz. 118) niet noodzakelijk dat er een rechtsmiddel moet worden aangewend. Verbetering kan ook geschieden door de rechter die de uitspraak deed. De kantonrechter verbetert de beschikking en kent aan de werknemer een vergoeding toe van NLG 92.815,-- bruto.

Verder lezen
Terug naar overzicht