Kantonrechter Nijmegen 18-07-2001 (Weusten), JAR 2001, 192


Arbeidstijd. Wijziging arbeidsvoorwaarden (WAA; vermindering arbeidsduur).

Zie voor de complete uitspraak JAR 2001, 192.

De werknemer is sinds 10 jaar in dienst bij de werkgever, laatstelijk als senior adviseur voor 32 uur per week. Vanaf 1 april 2000 heeft hij 24 uur per week gewerkt in verband met ouderschapsverlof. Bij brief van 14 januari 2000 heeft hij de werkgever gevraagd de arbeidsduur aan te passen van 32 naar 24 uur per week en heeft hij voorgesteld zijn werk op maandag, dinsdag en woensdag te verrichten. De werkgever heeft het verzoek afgewezen. De werknemer vordert thans bij wege van voorlopige voorziening vermindering van zijn arbeidsduur. De kantonrechter stelt vast dat het verzoek van de werknemer niet vier maanden voor de geplande aanvang van de vermindering is gedaan, doch dat de werkgever heeft toegezegd zich daarop niet te zullen beroepen. Inhoudelijk is de kantonrechter van mening dat de door de werkgever aangevoerde bezwaren (minder omzet, minder acquisitie, minder interne activiteiten) niet voldoende zwaarwegend zijn om afwijzing van het verzoek te kunnen rechtvaardigen. Uit het beoordelingsformulier dat betrekking heeft op de periode waarin de werknemer 24 uur heeft gewerkt vanwege ouderschapsverlof blijkt dat zijn prestaties in hun geheel genomen als goed zijn beoordeeld. Daarom valt niet in te zien dat een verschil van acht uur per week tot onoplosbare problemen zou leiden. De werkgever heeft onvoldoende duidelijk gemaakt dat zijn financiële positie zo slecht is dat 24 uur werken door de werknemer niet verantwoord zou zijn. De vordering zal daarom worden toegewezen, evenals de door de werknemer verzochte spreiding over de week, nu de werkgever daartegen geen bezwaar heeft gemaakt

Verder lezen
Terug naar overzicht